Moja współpraca z Rosjanami

Od 2007 roku jestem członkiem Rady Kultury, działającej przy organizacji Euroregion Bałtyk. Siedzibą Euroregionu, a przez to także Rady jest Elbląg. Wspólnie z partnerami z Rosji oraz Litwy Euroregion Bałtyk jako przedstawiciel Polski realizuje projekt pod nazwą “Kultura i sztuka. Krok II. Nowa jakość w edukacji” (CulArt II). Projekt skierowany jest do instytucji kultury leżących na terenie Gmin członkowskich Stowarzyszenia, Obwodu Kaliningradzkiego oraz regionu Żmudzi na Litwie. W ramach realizacji projektu odbyło się już kilka spotkań przedstawicieli różnych lokalnych instytucji kultury (przede wszystkim Centra Kultury, biblioteki, organizacje pozarządowe). Celem jest wymiana doświadczeń w zakresie kierowania instytucjami kultury, organizacji imprez czy pracy np. z młodzieżą. W ramach spotkań i szkoleń nawiązały się już ciekawe kontakty pomiędzy poszczególnymi partnerami z Polski, Rosji i Litwy.

Mimo różnych stosunków politycznych współpraca, zwłaszcza pomiędzy Polską a Rosją rozwija się niezwykle dynamicznie. Rosjanie są bardzo zainteresowani naszymi instytucjami kultury, chcą czerpać z naszych doświadczeń. My także możemy się wiele u nich uczyć. Co prawda Rok Polski w Rosji i Rosji w Polsce został odwołany, mam jednak głęboką nadzieję, że zarówno polskie, jak i rosyjskie organizacje, nie zrezygnują ze swoich planów. Pamiętać należy o tym, że kluczem do wzajemnego zrozumienia jest poznanie siebie nawzajem.

amalienau_liguz

Wizyta w Kaliningradzie w prywatnym muzeum, sierpień 2014 rok

Kaliningrad_liguz_11

Uczestnicy spotkania w Kaliningradzie, sierpień 2014 rokFacebook Iconfacebook like buttonYouTube IconVisit Our Blog