Sprawozdanie z działalności za 2015 rok

Sprawozdanie z działalności w Radzie Miasta – Radna Justyna Liguz

Przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności w Radzie Miasta za okres od grudnia 2014 do grudnia 2015 roku w kadencji 2014-2018

Szanowni Mieszkańcy,

16 listopada 2014 r. odbyły się wybory samorządowe, w których z Państwa wyboru uzyskałam mandat Radnej Rady Miasta Kwidzyna. Ślubowanie złożyłam podczas inauguracyjnej sesji w dniu 1.12.2014 r.

Uczestniczę w pracach trzech stałych komisji Rady Miasta:

–         Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki – jako wiceprzewodnicząca

–         Komisji Bezpieczeństwa, Estetyki i Ochrony Środowiska

–         Komisji Planu Gospodarczego i Budżetu

oraz doraźnej Komisji ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego

Dotychczas odbyło się 14 sesji Rady Miasta oraz kilkanaście posiedzeń poszczególnych komisji w trakcie których wielokrotnie zabierałam głos i interweniowałam w sprawach najbardziej istotnych dla mieszkańców, często również zgłaszanych przez Państwa w trakcie moich dyżurów, drogą mailową lub telefoniczną. Dotychczas złożyłam do Burmistrza Miasta kilkanaście wniosków i interpelacji, z których najważniejsze to:

– remont ul. Żwirki i Wigury (został zaplanowany na 2016 rok)

– plac zabaw w okolicy ul. Gdańskiej/Łąkowej (został zaplanowany na 2016 rok)

– uporządkowanie terenu wokół zamku, gdaniska, na posesjach przy ul. Żwirki i Wigury, Zamkowej Górze, likwidacja przesypów śmieci przy ul. Batalionów Chłopskich

– drobne naprawy i remonty wokół budynków przy ulicach: Łąkowej, Górnej

– likwidacja zniszczonych banerów reklamowych przy ul. Grunwaldzkiej oraz Daszyńskiego

– zamontowanie oznaczeń i tablic kierunkowych dla turystów na drogach prowadzących do centrum miasta

– działania na rzecz rozwoju ruchu turystycznego w mieście

Szanowni Państwo,

Od czerwca 2015 roku koordynowałam prace nad wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w Kwidzynie. Wraz z grupą roboczą wypracowaliśmy regulamin oraz zasady jego działania w 2016 roku. W dniu 18 grudnia 2015 roku ruszyła w Kwidzynie I edycja budżetu obywatelskiego. Oznacza to, że Burmistrz Miasta przeznaczył kwotę 1 mln zł na realizację pomysłów mieszkańców Kwidzyna. To z tych pieniędzy można spróbować zrealizować drobne inwestycje także w naszym okręgu wyborczym. Zachęcam, aby zgłaszać swoje pomysły na wykorzystanie budżetu obywatelskiego. Informacji można szukać we wszystkich lokalnych mediach, a także w UM Kwidzyn. Podstawowe wiadomości znajdziecie Państwo na ulotce, dołączonej do niniejszego listu. Zaraz przed świętami ruszy strona internetowa jako zakładka www.kwidzyn.pl z dokładnymi informacjami. To Państwo – jako mieszkańcy będziecie decydować w głosowaniu w marcu 2016 roku, na co chcielibyście przeznaczyć środki z budżetu miasta. Zachęcam do wzięcia udziału. Czas na składanie formularzy projektu to 1 lutego 2016 roku. Budżet obywatelski jest przewidziany dla wszystkich mieszkańców Kwidzyna już od 16 roku życia!Facebook Iconfacebook like buttonYouTube IconVisit Our Blog