Komisje w Radzie Miejskiej Kwidzyna

Uczestniczę w pracach trzech stałych komisji Rady Miasta:

–         Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki – jako wiceprzewodnicząca

–         Komisji Bezpieczeństwa, Estetyki i Ochrony Środowiska

–         Komisji Planu Gospodarczego i Budżetu

oraz doraźnej Komisji ds. Kwidzyńskiego Budżetu ObywatelskiegoFacebook Iconfacebook like buttonYouTube IconVisit Our Blog