Sprawozdanie z działalności za 2016 rok

Sprawozdanie z działalności w Radzie Miasta – Radna Justyna Liguz

Szanowni Państwo,

Rok 2016 dobiega końca. To najlepszy moment, aby podsumować nasze wspólne działania na rzecz miasta w tym okresie. Dzięki poparciu i życzliwości mogłam skutecznie pracować dla mieszkańców tej części Kwidzyna.

W codziennej służbie radnej dokładam wszelkich starań, aby Kwidzyn był domem dla wszystkich pokoleń. W ostatnim roku udało się zrealizować szereg ważnych inwestycji: remont ul. Żwirki i Wigury; plac zabaw w okolicy ul. Gdańskiej/Wiślanej; gruntowny remont chodników, schodów i barierek wzdłuż ul. Górnej; drobne naprawy i remonty wokół budynków przy ulicach: Łąkowej, Katedralnej, Podjazdowej; nowe rondo u zbiegu ulic Żwirki i Wigury, Łąkowej i Gdańskiej; działania na rzecz rozwoju ruchu turystycznego w mieście. Uzupełnieniem było również kilkanaście drobniejszych interpelacji.

Czas na kolejne wyzwania. Deklaruję, że w przyszłym roku będę zabiegać o kontynuację inwestycji u zbiegu ulic Gdańskiej/Wiślanej – potrzeba tam utwardzenia gruntu i dokończenia  zagospodarowania terenu wokół nowego placu zabaw. Nie mniej ważne jest dla mnie działanie w zakresie gruntownego remontu ulicy Żelaznej, którą w nachodzącym roku udało się umieścić w planie remontów. Moim priorytetem będzie również wsparcie mieszkańców, mieszkających nieco dalej od centrum – na ul. Prostej w zakresie utwardzenia drogi dojazdowej. Wciąż aktualnym problemem jest brak kolejnych miejsc parkingowych.

Szanowni Mieszkańcy,

Nadchodzący 2017 rok to kolejna edycja budżetu obywatelskiego, w którym głosować będzie można na projekty zgłaszane przez mieszkańców do końca 2016 roku. To 2017 rok będzie rokiem rozpoczęcia nowej budowy kamieniczek w obrębie historycznego starego miasta. Nasze miasto wciąż rozwija się, a dzięki Państwa uwagom wiele problemów udaje się rozwiązać szybciej i skuteczniej.

Jako radna uczestniczę w pracach trzech stałych komisji Rady Miasta:

–          Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki – jako wiceprzewodnicząca

–          Komisji Bezpieczeństwa, Estetyki i Ochrony Środowiska

–          Komisji Planu Gospodarczego i Budżetu

oraz  doraźnej Komisji ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego

W dalszym ciągu, w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 15.00-16.00 pełnię dyżur w sklepie Tabularium przy Katedrze przy ul. Brat. Narodów 33/11 na który zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Z wyrazami szacunku dr Justyna LiguzFacebook Iconfacebook like buttonYouTube IconVisit Our Blog