Wykształcenie


Jestem absolwentem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie oraz I Liceum Ogólnokształcącego Dawnego Polskiego Gimnazjum  im. dra W. Gębika. W 1994 roku ukończyłam studia w Instytucie Historii i Archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierunek: historia.  W 2003 roku uzyskałam naukowy tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii…

    W latach 90′ pracowałam jako nauczyciel historii oraz WOS w Szkole Podstawowej nr 1 w Kwidzynie oraz Zespole Szkół w Nowym Dworze Kwidzyńskim. Przez kilka lat z rzędu pełniłam funkcję Rzecznika Praw Ucznia (wybieranego przez społeczność uczniowską w wyborach szkolnych). Pracę doktorską pisałam w latach 1999 – 2003 w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu, gdzie prowadziłam również projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie, a merytorycznie oceniony jako bardzo dobry.

Liguz Justyna

dr Justyna Liguz

W swojej karierze zawodowej ukończyłam szereg kursów, które pomagały mi realizować różne przedsięwzięcia. Najważniejsze z nich to opiekun wypoczynku dzieci i młodzieży; Organizator turystyki PTTK; Nauczyciel edukacji obywatelskiej KOSS’97: podstawowe umiejętności obywatelskie, samorząd lokalny, podstawowe zasady demokracji, prawa człowieka, instytucje państwa demokratycznego, aktywność obywatelska, gospodarka wolnorynkowa; problematyka integracji europejskiej;  „Subkultury młodzieżowe”- szkolenie poświęcone problemom współczesnej młodzieży, współpraca z różnymi grupami nieformalnymi oraz sposoby zapobiegania konfliktom między nimi.

W 2006 roku uzyskałam Certyfikat Trenera Narodowego Centrum Kultury (Instytut Adama Mickiewicza (dawne Narodowe Centrum Kultury) – w zakresie pozyskiwanie funduszy strukturalnych w latach 2007-2013, uruchomienie sieci wsparcia instytucji kultury w przygotowywaniu projektów, stworzenie grupy doradców – trenerów funduszy strukturalnych na rzecz sektora kultury;

Jestem absolwentem kursu kancelaryjno archiwalnego I stopnia prowadzonego przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Dzięki zaangażowaniu w opiekę nad zabytkami powiatowy konserwator zabytków przyznał mi tytuł Społecznego opiekuna zabytków powiatu kwidzyńskiego – legitymacja nr 2

Hobby: turystyka górska i nizinna, kolekcjonerstwo, historia. Jestem członkiem PTTK od prawie 30 lat, moim rodzimym klubem był Klub Turystyki Pieszej Bibliochody, prowadzony przez Panią Halinę Klein.

Od kilkunastu lat zajmuję się działalnością na rzecz propagowania wiedzy historycznej o Kwidzynie i powiecie kwidzyńskim. Pracuję w Kwidzyńskim Centrum Kultury oraz prowadzę stowarzyszenie – Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne. Jestem współtwórcą Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”. Na co dzień prowadzę prace związane z gromadzeniem informacji i materiałów dotyczących historii Kwidzyna i ziemi kwidzyńskiej. Za sprawą współpracy z Archiwami Państwowymi w Polsce i Niemczech oraz prywatnymi osobami udało się zgromadzić dość obszerny już zbiór opracowań, ikonografii, zdjęć i czasopism dotyczących historii naszego regionu. Jednym z najważniejszych osiągnięć jest opracowanie szerokiego programu nauczania historii regionalnej w szkołach wszystkich szczebli (SP, Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i licea). Swoje artykuły publikuję w takich pismach jak „Schody Kawowe”, Kwartalnik Powiśla i Żuław “Prowincja”, książkach.
Zajmuję się także działalnością społeczną, realizując wiele imprez kulturalnych, pobudzając aktywność osób z różnych środowisk, grup nieformalnych i instytucji, co ma również niebagatelny wpływ na kształtowanie tożsamości lokalnej. Najważniejszą z imprez są organizowane od 20 lat Targi Staroci, jako giełda kolekcjonerów i twórców ludowych. Działalność Kwidzyńskiego Towarzystwa Kulturalnego to także rozmaite wystawy, mniejsze imprezy dla dzieci i młodzieży oraz koncerty, co podkreśla różnorodność działań w sferze kultury i historii. Wizytówką KTK jest bezpłatny kwartalnik historyczno – kulturalny pt. „Schody Kawowe”, którego podstawowym celem jest edukacja historyczna byłych i obecnych mieszkańców Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego.Facebook Iconfacebook like buttonYouTube IconVisit Our Blog